หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
   

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,454 ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด

ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ครอบคลุมถนน 36 สาย
    จำนวน 312 จุด
 
   

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 529 ครัวเรือน
 
   
โทรศัพท์      

โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 161 เลขหมาย

โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 6 เลขหมาย

สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 1 สถานี

ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่
ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ - ครุภัณฑ์

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
   

กิจการรับซื้อพืชไร่ จำนวน 3 ราย

ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย

ร้านขายเครื่องจักรทางการเกษตร จำนวน 3 ราย

ร้านขายรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย

ร้านทองรูปพรรณ จำนวน 3 ราย

ตลาดสดเอกชน จำนวน 1 ราย

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 ราย

ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 4 ราย

ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 ราย

ร้านขายยา จำนวน 4 ราย

ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 ราย

ร้านขายอะไหล่และบริการซ่อมรถ จำนวน 12 ราย

ร้านถ่ายรูป จำนวน 3 ราย

ร้านขายของชำ จำนวน 16 ราย

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

ร้านสะดวกซื้อ จำนวน 2 แห่ง

ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง