หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังโป่ง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายธนศักดิ์ ไชยพรม
นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ


นางสาววิลาวรรณ ชลอเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายนรวีย์ ยอดบุนอก
นักทรัพยากรบุลคล ปฎิบัติการ


นายณัฐวัฒน์ นาคสุข
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาวุโส