หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
ว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลวังโป่ง
โทร : 05678647
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0862069717
นางบุษรินทร์ ม่วงแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056923689
นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056786457
นางสาวธนวรรณ ศรียากูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู่้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0850327375
จ.ส.ต.คำรณ พงศ์ถวิล
นิติกรชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 082-879-1622
นางสาวฐิติมา สุขสุวรรณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810394701