หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
   
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังโป่ง มีวิถีชีวิตแบบสังคมเศรษฐกิจพอเพียง ปฎิบัติตนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อยู่ร่วมกันแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักใคร่สามัคคี มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำบุญหรือประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา
 
   
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลวังโป่ง นับถือศาสนาพุทธและมีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ในการทำบุญประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งเทศกาลประเพณีต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลได้แก่วัดอรัญญาวาส ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนวัดอรัญญาวาส

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.08 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
  วัด จำนวน 1 วัด

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.62 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
 
   
 

เทศบาลตำบลวังโป่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังโป่ง      
 
   
 

คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
   
 
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

ประเพณีวันสงกรานต์

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีวันลอยกระทง

ประเพณีลอยเรือพรรษาวิถีถิ่นวิถีไทย
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560