หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
 

ภาษีป้าย


โอนสิทธิ์การใช้น้ำประปา


ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด


การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร


การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขอเลขที่บ้าน


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 
  (1)     2      3   
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560