หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต62 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบเทศบาลตำบลวังโป่งว่าด้วยจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2      3   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560