หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมีนาคม [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนตุลาคม [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมกราคม [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนธันวาคม [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)