หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ออกจากราชการ [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ระเบียบจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
มาตราฐานทั่วไปจริยธรรม [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับและการรักษาวินัย [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2      3      4      5   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560