หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
.............................
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังโป่ง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังโป่ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังโป่ง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังโป่ง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันทุจริตและการประพฤติมิชอบ [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 









 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560