หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันกันการทุจริต ปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของ เทศบาลตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 111  
 
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ที่เป็นภารกิจของเทศบาลตำบลวังโป่ง [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 127  
 
การกำหนดส่วนราชการ และบทบาทหน้าที่การปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนงาน [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 147  
 
บทบาทหน้าที่การบริหาร การปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ และการสรรหา [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 156  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวังโป่ง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ เทศบาลตำบลวังโป่ง [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)  
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560