หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
.............................
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนิการตามมาตรการในการกำกับดูแลลงข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์และการมอบหมายงาน ITA ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่งการกำหนดมาตรการในการลงข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและมอบหมายหน้าที่่่ ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันกันการทุจริต ปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560