หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U ริมถนนสายบ้านใหม่ ชุมชนวัดอรัญญาวาส   4 ก.ย. 2562 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U บริเวณบ้านนายสมปอง ชุมชนกระถินงาม   4 ก.ย. 2562 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง ชุมชนศาลเจ้า   4 ก.ย. 2562 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทุ่งประทัด (ต่อจากเดิม) ชุมชนคลองเดื่อพัฒนา   4 ก.ย. 2562 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ   29 ส.ค. 2562 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเพื่อทำการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (cctv) จำนวน 5 ตัว   16 ส.ค. 2562 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร่างถนน ค.ส.ล.สายเลียบเหมืองคลองแสลงกลึง (ต่อจากเดิม) ชุมชนกระถินงาม   8 ก.ค. 2562 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคลองคูเมือง (ต่อจากเดิม) ชุมชนคลองเดื่อพัฒนา   8 ก.ค. 2562 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาเพื่อดำเนินการ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณสะพานคลองเดื่อ ชุมชนคลองเดื่อพัฒนา   25 มิ.ย. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณสะพานคลองเดื่อ ชุมชนคลองเดื่อพัฒนา   25 มิ.ย. 2562 21
  (1)     2      3      4      5