หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดเทศบาล  19 ต.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปัญหาและอุปสรรค)  14 ต.ค. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  14 ต.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  11 ต.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  7 ต.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4   5 ต.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกการเสนอราคาเพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง  20 ก.ย. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง  16 ก.ย. 2564 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง  14 ก.ย. 2564 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาเพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.บริเวณหลังสำนักงาน  13 ก.ย. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29