หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต   17 ก.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลวังโป่ง แสดงตนยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2563   11 ก.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ   24 ก.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2562 รอบใหม่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้   5 มิ.ย. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   24 มีนาคม 2562 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   21 มี.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562   11 ก.พ. 2562 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร   29 ม.ค. 2562 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประผลการพิจารณาราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะ   17 ม.ค. 2562 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ธันวาคม   17 ม.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน   17 ม.ค. 2562 69
  (1)     2      3