หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเสนอราคาเพื่อดำเนินการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.บริเวณหลังสำนักงาน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 15.03 น. โดย กองคลัง

ผู้เข้าชม 6 ท่าน