หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
  
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล.รูปตัว U บริเวณบ้านนายประจวบ กลิ่นหอม ชุมชนบ้านเหนือ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 10.42 น. โดย กองคลัง

ผู้เข้าชม 3 ท่าน