หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
  
เทศบาลตำบลวังโป่ง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงงประมาณ 2565  
 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 และมกราคม - กันยายน 2564 (ในวัน และเวลาราชการ) ณ.กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง โทร.056-786457

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ต.ค. 2563 เวลา 15.00 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 12 ท่าน