หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลวังโป่ง สัมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564  
 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลวังโป่ง ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง ก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยการประชุมมี คณะผู้บริหาร,ประธานสภาฯ ,สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการเทศบาลตำบลวังโป่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย ,วัดไข้ และล้างมือด้วยเจล ก่อนเข้าห้องประชุมฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 14.40 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 92 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X