หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังโป่ง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโ่ป่ง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564  
 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วย นายไตรวิทชช์ จอมวงค์ ท้องถิ่นอำเภอวังโป่ง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 โดย นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโป่ง และข้าราชการเทศบาลตำบลวังโป่ง เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 พ.ค. 2564 เวลา 19.43 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 71 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X