หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังโป่ง ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดแม่ลำใย เพือเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัส และสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้มาใช้บริการ ตามนโยบายวังโป่งต้องปลอดภัยจาก COVID-19  
 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพรัช พริ้งประยูร  นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง ได้มอบหมาย ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯล้างทำความสะอาดตลาดสดแม่ลำใย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อ ไวรัส โคโรน่า 2019 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัส และสร้างความเชื่อมั่น   ให้ผู้มาใช้บริการ ตามนโยบายวังโป่งต้องปลอดภัยจาก COVID-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 11.22 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 110 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X