หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
โครงการผึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวังโปง  
 

เทศบาลตำบลวังโป่ง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลวังโป่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบิ้องต้น และการปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติอื่นอย่างมีเอกภาพ ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 ณ.โอเอซิส รีสอร์ท ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 14.47 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X