หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
  
เทศบาลตำบลวังโป่ง มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้านจากเหตุวาตภัย  
 

เมื่อวันที่ 29-30  พฤษภาคม 2563 นายขาบ นุ่มขึง นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง ได้มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีฯ , ประธานสภา, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังโป่ง ไปมอบวัสดุในการซ่อมแชมบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังโป่ง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 14.25 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X