หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวังโป่งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลวังโป่งจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลวังโป่ง  อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายไพรัช  พริ้งประยูร นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา  หัวส่วนราชการเทศบาลตำบลวังโป่ง ผู้ใหญ่บ้าน  จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นสักทอง  ต้นมะขามป้อม บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลวังโป่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 13.43 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X