หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังโป่ง โดยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ ก่อนทำการฉีดวัคซีนปัองกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังโป่ง ทั้ง 8 ชุมชนได้นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 14.14 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X