หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อันเชิญกระเช้าพระราชทานเยี่ยมผู้่สูงอายุ และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์  จันทรเสน ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ เป็นผู้อันเชิญกระเช้าพระราชทานเยี่ยมผู้สูงอายุ และมอบชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้นักเรียน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังโป่ง ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในพิธี ณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 16.24 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 66 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X