หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
ขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลวังโป่ง แสดงตนยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2563  
 

ขอให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลวังโป่ง แสดงตนยืนยันสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาวัดอรัญญาวาส
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (เฉพาะผู้เข้าบัญชี)
::เพิ่มเติม:: กองสวัดิการสังคม เทศบาลตำบลวังโป่ง โทร. 056786457 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 14.13 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 4 ท่าน