หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังโป่ง ประจำปี 2562 จัดโดย เทศบาลตำบลวังโป่งร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังโป่ง  
 

เทศบาลตำบลวังโป่งจึงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังโป่ง จัดทำ โครงการส่งเสริมและสนีบสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวังโป่ง ประจำปี 2562 ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาชนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลให้สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมให้กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 15.14 น. โดย สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย