หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


นางทิพวรรณ มานวม
ประธานสภา ทต.วังโป่ง
 


นายพุฒ โตผา
รองประธาสภา ทต.วังโป่ง


จ.ส.ต.คำรณ พงศ์ถวิล
เลขานุการสภา ทต.วังโป่ง
นิติกร ชำนาญการ
 
 


นางวรัญญา ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา ทต.วังโป่ง เขต 1


นายสมพงษ์ วันกิ่ง
สมาชิกสภา ทต.วังโป่ง เขต 1


นายไพรัช พริ้งประยูร
สมาชิกสภา ทต.วังโป่ง เขต 1


นายเสมียน พวงทอง
สมาชิกสภา ทต.วังโป่ง เขต 1


นางสาวมาจิยา รินนาศักดิ์
สมาชิกสภา ทต.วังโป่ง เขต 2


นายบุญ ศรีวังโป่ง
สมาชิกสภา ทต.วังโป่ง เขต 2