หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช 0023.5/ว4812 โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
พช 0023.3 ว 4817 ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยา  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
พช 0023.2/ว4825 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 79 กลับต้นสังกัด  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
พช 0023.2/ว4826 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
พช0023.5/ว4830 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียารถยนต์ เดือน สิงหาคม 2563 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
พช 0023.5/ว4831 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณราขชยจ่ายประจำปี 2563 งวด 4 ก.ย.63  [ 21 ก.ย. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1,095