หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
     

 
พช 0023.3/ว 53 การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษษพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ม.ท.ศ.  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 52 การรายงานเเบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช0023.3/ว51 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว50 โครงการอบรมการจัดทำเเละการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 380 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำเเละการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 379 กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 20 ม.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 913