หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังป่าช้าเก่า ชุมชนวัดอรัญญาวาส (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 7 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำ ค.ส.ล. บริเวณแนวเขตติดต่อ อบต. ม.9 ชุมชนฟากคลอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 7 ต.ค. 2564 ]โครงการขุดลอกคลองวังโป่ง หมู่ที่ 1,2,3,4 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 7 ต.ค. 2564 ]โครงการขุดลอกคลองเดื่อ หมู่ที่ 2,3 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 7 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน (เกาะที่ 1) (กองช่าง) [ 7 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหินเรียงยาแนวริมคลองวังโป่ง บริเวณบ้านนายสนอง สาวไทป่า ชุมชนศาลเจ้า (กองช่าง) [ 7 ต.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงอาคารตลาดกลาง ชุมชนศาลเจ้า (กองช่าง) [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของแขวงการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงและติดตั้งจุดบริการอินเตอร์เน็ต ติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12