หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 52 เพชรบูรณ์ กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังโป่ง ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสภาเทศบาลท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 4 รายการ กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายสำหรับใช้ในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์งานเลือกตั้งและจัดทำสปรอร์ตรณรงค์การเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลเลือกตั้งพร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน 1 ป้าย กองสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33