หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วังโป่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายไพรัช พริ้งประยูร
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ พัฒนาคน พัฒนางาน สืบสานประเพณี
ปรับทัศนียภาพให้งดงาม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต ”
สายด่วนนายก 085-438-5701
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
   
 
เทศบาลตำบลวังโป่ง ตั้งอยู่ใจกลางของอำเภอวังโป่ง ล้อมรอบด้วยเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง โดยมีศูนย์ราชการสำคัญอยู่ทางด้านทิศเหนือของเขตเทศบาล ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 70 กิโลเมตร อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 9 - 21 ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1205 (สายชนแดน - วังหิน) โดยแยกจากอำเภอชนแดนไปทางเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 (สายตะพานหิน - เพชรบูรณ์) โดยมีภูเขาขนาดใหญ่ขวางกั้น (เขารัง) ระยะทางจากกรุงเทพฯ 380 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,718.75 ไร่ หรือ 5.95 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.10 ของพื้นที่อำเภอ
 
 
 
   
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.วังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.วังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.วังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.วังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 
   
 
พื้นที่ราบน้ำท่วมถึงในฤดูฝน โดยพื้นที่จะลาดจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทางด้านทิศใต้ของชุมชนหมู่ที่ 2, 3 และบริเวณชุมชนหมู่ที่ 1 (หัวนา) เป็นที่พื้นใช้ในการปลูกข้าวและพืชฤดูแล้ง พื้นที่ค่อนข้างราบเป็นตอนๆ พื้นที่ลาดเนินและป่าโปร่ง บริเวณทิศเหนือของชุมชนโดยมีทิวเขาสูงอยู่ด้านทิศตะวันออกของชุมชน มีพื้นที่ลักษณะลาดชันจากตะวันออกไปตะวันตก
 
   
 
เนื่องจากมีภูมิประเทศใกล้กับทิวเขาเพชรบูรณ์ ทำให้มีภูมิอากาศโดยทั่วไปรุนแรงทั้งร้อนจัดและ หนาวจัด มีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 22 - 28 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,200 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน

ฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
   
 
ประชากรในตำบลวังโป่ง ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในหนึ่งปีจะปลูกข้าวได้เพียงครั้งเดียว หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว บางรายจะปลูกพืชผัก โตเร็วที่ต้องใช้ช่วงระยะเวลาสั้น ได้แก่ ถั่วญี่ปุ่น เป็นต้น
 
 
   
 
จำนวนประชากรทั้งหมด    3,998    คน    แยกเป็น

ชาย     1,929    คน คิดเป็นร้อยละ   48.25

หญิง    2,069    คน คิดเป็นร้อยละ   51.75
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด    1,454       ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          671.93    คน/ตารางกิโลเมตร
 
   
 
ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
    ชุมชนวัดอรัญญาวาส 171 182 353  
  ชุมชนศาลเจ้า 181 216 397
    ชุมชนกระถินงาม 389 425 814  
  ชุมชนหัวนา 213 212 425
    ชุมชนคลองลึก 252 296 548  
  ชุมชนฟากคลอง 257 244 501
    ชุมชนคลองเดื่อพัฒนา 243 284 527  
  ชุมชนบ้านเหนือ 223 210 433
  รวม 1,929 2,069 3,998
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560