หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
 


นายขาบ นุ่มขึง
นายก ทต.วังโป่ง
 


นายคำพงษ์ สนิท
รองนายก ทต.วังโป่ง


นางสาวภัสธนาฒย์ มั่นศรี
รองนายก ทต.วังโป่ง
 


นายวินัย จันทคูณ
เลขานุการนายก ทต.วังโป่ง


นายประสิทธิ์ พรมวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี