หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
.............................
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน(1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผล เดือน ต.ค. 63-มี.ค.64 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
การประเมินความเสี่ยงและแนวทางในการป้องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563และเสนอแนวทางการปฏิบัติสำหรับการประเมิน ITA ปี2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3      4   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560