หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
รับเรื่องราวร้องเรียน 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
สถิติจำนวนผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลวังโป่ง [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
การติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (31 มีนาคม 2561) [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)  
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560