หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
นายขาบ นุ่มขึง
นายกเทศมนตรีตำบลวังโป่ง
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลวังโป่ง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลวังโป่ง
“ ชุมชนแห่งความสุขของผู้อยู่อาศัย ”
สายด่วนนายก 056-786-457
เทศบาลตำบลวังโป่ง
อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางในการป้องกัน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ภาพกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมจริยธรรมฯ ปี 63 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3   
 

 
เริ่มนับ วันที่ 18 พ.ค. 2560